موگرینی وارد تهران شد/رایزنی با مقامات ایرانی درباره سوریه

موگرینی وارد تهران شد/رایزنی با مقامات ایرانی درباره سوریه
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای رایزنی با مقامات ایرانی درباره تحولات سوریه دقایقی پیش وارد تهران شد.

موگرینی وارد تهران شد/رایزنی با مقامات ایرانی درباره سوریه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای رایزنی با مقامات ایرانی درباره تحولات سوریه دقایقی پیش وارد تهران شد.
موگرینی وارد تهران شد/رایزنی با مقامات ایرانی درباره سوریه

ایمو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author