راه اندازی مرکز سنجش ناهنجاری های جسمانی و ارائه حرکات اصلاحی دانش آموزان آذربایجان شرقی

راه اندازی مرکز سنجش ناهنجاری های جسمانی و ارائه حرکات اصلاحی دانش آموزان آذربایجان شرقی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از آذربایجان شرقی، این مرکز دارای 4 اتاق تخصصی با عنوان اتاق پزشک و مشاور تغذیه، معاینه و ارزیابی، استعدادیابی ورزشی و اتاق تجهیزات می باشد که در طول سال با حضور پزشکان و متخصصین برای خدمات رسانی به دانش آموزان دختر و والدین فعالیت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش: این مرکز مجهز به وسایل مختلف اندازه گیری ناهنجاري مي باشد.

راه اندازی مرکز سنجش ناهنجاری های جسمانی و ارائه حرکات اصلاحی دانش آموزان آذربایجان شرقی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از آذربایجان شرقی، این مرکز دارای 4 اتاق تخصصی با عنوان اتاق پزشک و مشاور تغذیه، معاینه و ارزیابی، استعدادیابی ورزشی و اتاق تجهیزات می باشد که در طول سال با حضور پزشکان و متخصصین برای خدمات رسانی به دانش آموزان دختر و والدین فعالیت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش: این مرکز مجهز به وسایل مختلف اندازه گیری ناهنجاري مي باشد.

راه اندازی مرکز سنجش ناهنجاری های جسمانی و ارائه حرکات اصلاحی دانش آموزان آذربایجان شرقی

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author