درخشش دانش آموزان كاراته‌كاي همدان در مسابقات قهرمانی کشور

درخشش دانش آموزان كاراته‌كاي همدان در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش اداره‌ي اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان همدان، مصطفي خزاعي گفت: در مسابقات کاراته قهرماني  کشور که در استان گلستان برگزار شد، دانش‌آموزان کاراته‌کا‌ي همدان خوش درخشیدند.

خزاعي افزود: در این مسابقات در قسمت کاتا دانش آموزان، محمد حسین بابایی مدال طلا، علی محمدی مدال نقره و مهران قراگوزلوبه مدال برنز گرفتند.

وي خاطرنشان كرد: همچنین در قسمت کومیته دانیال نادری مدال طلا، محمد حسین ضمیری، امیر حسین روز بهانی و ماهان کریمی مدال نقره دريافت كردند و  حسین ملک پوریان و  امیر یوسفی موفق به كسب مدال برنز شدند.

درخشش دانش آموزان كاراته‌كاي همدان در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش اداره‌ي اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان همدان، مصطفي خزاعي گفت: در مسابقات کاراته قهرماني  کشور که در استان گلستان برگزار شد، دانش‌آموزان کاراته‌کا‌ي همدان خوش درخشیدند.

خزاعي افزود: در این مسابقات در قسمت کاتا دانش آموزان، محمد حسین بابایی مدال طلا، علی محمدی مدال نقره و مهران قراگوزلوبه مدال برنز گرفتند.

وي خاطرنشان كرد: همچنین در قسمت کومیته دانیال نادری مدال طلا، محمد حسین ضمیری، امیر حسین روز بهانی و ماهان کریمی مدال نقره دريافت كردند و  حسین ملک پوریان و  امیر یوسفی موفق به كسب مدال برنز شدند.

درخشش دانش آموزان كاراته‌كاي همدان در مسابقات قهرمانی کشور

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author