تجهیز کتابخانه 3 هزار مدرسه ابتدایی روستایی تا پایان سال

تجهیز کتابخانه 3 هزار مدرسه ابتدایی روستایی تا پایان سال

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: این 3 هزار کتابخانه با کمک خیرین فرهنگی تا پایان امسال تجهیز می شود و حتی یک ریال هم از اعتبارات دولتی در این کار استفاده نشده و نخواهد شد.

وی افزود: مراحل شناسایی روستاها در 6 استان کمتربرخوردار کشور صورت گرفته و مذاکراتی هم در این رابطه انجام شده است تا پایان اسفندماه این کار بزرگ فرهنگی برای توسعه کتابخوانی انجام و به هر مدرسه 500 جلد کتاب اهدا خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کار اجرایی این طرح بزرگ را یک معلم برعهده دارد گفت: عبدالمحمد شعرانی معلم روستای کالو در استان بوشهر که توانست مدرسه خود را به عنوان کوچکترین مدرسه جهان ثبت کند و ماندگار شود از سوی بنده به عنوان مشاور در این زمینه منصوب شده و تمام فعالیتهای مربوط به تجهیز این کتابخانه های روستایی را خودش انجام می دهد.

كفاش ادامه داد: خوشحالم که این کار بزرگ به عنوان یک کار بیرون از وزارتخانه و توسط یک معلم در حال اجراست و ثمره آن را جوانان ایران اسلامی خواهند دید.

 

 

تجهیز کتابخانه 3 هزار مدرسه ابتدایی روستایی تا پایان سال

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: این 3 هزار کتابخانه با کمک خیرین فرهنگی تا پایان امسال تجهیز می شود و حتی یک ریال هم از اعتبارات دولتی در این کار استفاده نشده و نخواهد شد.

وی افزود: مراحل شناسایی روستاها در 6 استان کمتربرخوردار کشور صورت گرفته و مذاکراتی هم در این رابطه انجام شده است تا پایان اسفندماه این کار بزرگ فرهنگی برای توسعه کتابخوانی انجام و به هر مدرسه 500 جلد کتاب اهدا خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کار اجرایی این طرح بزرگ را یک معلم برعهده دارد گفت: عبدالمحمد شعرانی معلم روستای کالو در استان بوشهر که توانست مدرسه خود را به عنوان کوچکترین مدرسه جهان ثبت کند و ماندگار شود از سوی بنده به عنوان مشاور در این زمینه منصوب شده و تمام فعالیتهای مربوط به تجهیز این کتابخانه های روستایی را خودش انجام می دهد.

كفاش ادامه داد: خوشحالم که این کار بزرگ به عنوان یک کار بیرون از وزارتخانه و توسط یک معلم در حال اجراست و ثمره آن را جوانان ایران اسلامی خواهند دید.

 

 

تجهیز کتابخانه 3 هزار مدرسه ابتدایی روستایی تا پایان سال

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author