امر به معروف و نهی ازمنکر می تواند باعث دوام و بقای امنیت کشور باشد

امر به معروف و نهی ازمنکر می تواند باعث دوام و بقای امنیت کشور باشد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت  آموزش و پرورش؛ علی اصغرفانی درمراسم بزرگداشت امر به معروف و نهی از منکر که در مدرسه علامه حلی شماره 4 در منطقه 14 تهران برگزار شد اظهار کرد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هدف آموزش و پرورش رسیدن به مراتبی از حیات طیبه است و در همین سند تحول 6 ساحت تربیتی پیش بینی شده که یکی از آنها ساحت تربیت اعتقادی و اخلاقی است. انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و وظیفه تربیت انقلابی بر عهده آموزش و پرورش است.

وی افزود: تربیت اجتماعی ساحت دیگر تربیتی است و تربیت علمی و فناورانه، تربیت زیباشناختی و تربیت بدنی و تندرستی دیگر ابعاد تربیت در سند تحول است. ششمین ساحت تربیتی تربیت اقتصادی و حرفه ای است . شرکت های دانش بنیان یکی از شاخه هایی است که می تواند برای کشور تولید ثروت کنید به جای صدور نفت با تربیت نیروی انسانی برای کشور منابع پایداری را ایجاد کردیم

وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد: امر به معروف یعنی باید مسئولیت پذیر باشیم نه بی تفاوت و باید دیگران را تشویق کنیم به کارهای خوب و برحذر بداریم از کار ناپسند. در واقع امر به معروف و نهی از منکر زمینه های شکل گیری امت اسلامی است در واقع به برکت امر به معروف و نهی از منکر و تربیت اجتماعی است که تعاملات اجتماعی رشد پیدا می کند .

وی یکی از مشکلات جامعه امروز را فردگرایی آدم ها دانست و گفت: امر به معروف و نهی از منکر می تواند در تربیت اجتماعی و تقویت جمع گرایی به ما کمک کند. بحث همسالان و همالان در تربیت بسیار موثر است. هر دانش آموز می تواند روی همسن و سالهای خود تاثیربگذارد. ترویج فرهنگ اسلامی، پرهیز از دروغگویی، غیبت و تهمت از نتایج امر به معروف و نهی از منکر است لذا دوستان ما باید تلاش کنند با تقویت اخلاق در بین همسالان خود در جهت افزایش اعتماد اجتماعی گام بردارند.

فانی خاطرنشان کرد: اگر در جامعه اعتماد عمومی حاکم باشد سبب افزایش سرمایه اجتماعی می شود و افزایش سرمایه اجتماعی عامل اصلی ایجاد انگیزه در جامعه می شود. لازمه امیدواری به آینده اعتماد اجتماعی است. افزایش عامل انگیزش می تواند موتور حرکت سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد

وی ادامه داد: اگر می خواهیم سبک زندگیمان منطبق بر ارزشها و هنجارهایمان باشد باید روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری اجتماعی را در مردم تقویت کنیم و امر به معروف و نهی از منکر می تواند این روحیه را در مردم تقویت کند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ایران اسلامی امروز به عنوان جامعه ای که در آن امنیت و توانمندی وجود دارد شناخته شده است و امر به معروف و نهی از منکر می تواند مایه دوام و بقای این امنیت باشد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش نسبت به ترویج این واجب شرعی وظایف خود را انجام می دهد و ما امیدواریم سایر دستگاه ها و وسایل ارتباط جمعی مثل صدا و سیما هم به این وظیفه خود عمل کنند.

گفتنی است؛مراسم بزرگداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر امروز 12 مهرماه 95 با حضور وزیر آموزش و پرورش، حجت الاسلام زرگر دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر ، کمره ای مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش در محل مدرسه علامه حلی شماره 4 در منطقه 14 تهران برگزار شد

امر به معروف و نهی ازمنکر می تواند باعث دوام و بقای امنیت کشور باشد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت  آموزش و پرورش؛ علی اصغرفانی درمراسم بزرگداشت امر به معروف و نهی از منکر که در مدرسه علامه حلی شماره 4 در منطقه 14 تهران برگزار شد اظهار کرد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هدف آموزش و پرورش رسیدن به مراتبی از حیات طیبه است و در همین سند تحول 6 ساحت تربیتی پیش بینی شده که یکی از آنها ساحت تربیت اعتقادی و اخلاقی است. انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و وظیفه تربیت انقلابی بر عهده آموزش و پرورش است.

وی افزود: تربیت اجتماعی ساحت دیگر تربیتی است و تربیت علمی و فناورانه، تربیت زیباشناختی و تربیت بدنی و تندرستی دیگر ابعاد تربیت در سند تحول است. ششمین ساحت تربیتی تربیت اقتصادی و حرفه ای است . شرکت های دانش بنیان یکی از شاخه هایی است که می تواند برای کشور تولید ثروت کنید به جای صدور نفت با تربیت نیروی انسانی برای کشور منابع پایداری را ایجاد کردیم

(image)

وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد: امر به معروف یعنی باید مسئولیت پذیر باشیم نه بی تفاوت و باید دیگران را تشویق کنیم به کارهای خوب و برحذر بداریم از کار ناپسند. در واقع امر به معروف و نهی از منکر زمینه های شکل گیری امت اسلامی است در واقع به برکت امر به معروف و نهی از منکر و تربیت اجتماعی است که تعاملات اجتماعی رشد پیدا می کند .

وی یکی از مشکلات جامعه امروز را فردگرایی آدم ها دانست و گفت: امر به معروف و نهی از منکر می تواند در تربیت اجتماعی و تقویت جمع گرایی به ما کمک کند. بحث همسالان و همالان در تربیت بسیار موثر است. هر دانش آموز می تواند روی همسن و سالهای خود تاثیربگذارد. ترویج فرهنگ اسلامی، پرهیز از دروغگویی، غیبت و تهمت از نتایج امر به معروف و نهی از منکر است لذا دوستان ما باید تلاش کنند با تقویت اخلاق در بین همسالان خود در جهت افزایش اعتماد اجتماعی گام بردارند.

فانی خاطرنشان کرد: اگر در جامعه اعتماد عمومی حاکم باشد سبب افزایش سرمایه اجتماعی می شود و افزایش سرمایه اجتماعی عامل اصلی ایجاد انگیزه در جامعه می شود. لازمه امیدواری به آینده اعتماد اجتماعی است. افزایش عامل انگیزش می تواند موتور حرکت سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد

(image)

وی ادامه داد: اگر می خواهیم سبک زندگیمان منطبق بر ارزشها و هنجارهایمان باشد باید روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری اجتماعی را در مردم تقویت کنیم و امر به معروف و نهی از منکر می تواند این روحیه را در مردم تقویت کند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ایران اسلامی امروز به عنوان جامعه ای که در آن امنیت و توانمندی وجود دارد شناخته شده است و امر به معروف و نهی از منکر می تواند مایه دوام و بقای این امنیت باشد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش نسبت به ترویج این واجب شرعی وظایف خود را انجام می دهد و ما امیدواریم سایر دستگاه ها و وسایل ارتباط جمعی مثل صدا و سیما هم به این وظیفه خود عمل کنند.

گفتنی است؛مراسم بزرگداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر امروز 12 مهرماه 95 با حضور وزیر آموزش و پرورش، حجت الاسلام زرگر دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر ، کمره ای مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش در محل مدرسه علامه حلی شماره 4 در منطقه 14 تهران برگزار شد

(image)

امر به معروف و نهی ازمنکر می تواند باعث دوام و بقای امنیت کشور باشد

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author