in خبر مهم ایران

اجلاس رؤسا فرصت مغتنمی برای توجیه و تبیین برنامه ها و آشنایی مدیران با راهبردهای کلان وزارتخانه است

اجلاس رؤسا فرصت مغتنمی برای توجیه و تبیین برنامه ها و آشنایی مدیران با راهبردهای کلان وزارتخانه است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پرويز اله بخشي در حاشیه سی و سومین اجلاس سالانه رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در سالن اجلاس سران برگزار می­شود، مشکلات آموزش و پرورش شهرستان را اینگونه برشمرد:

1- تقاضای انتقالی قابل توجه سالانه از منطقه محروم و نیاز مبرم به تأمین نیروی انسانی تخصصی در کادر آموزشی و اجرایی  مدارس و ضرورت پشتیبانی سیستمی ادارات و مناطق  غیر برخوردار2 – کمبود بودجه واعتبار امور آموزشی و پرورشی و زیر ساختاری و تعمیرات و تجهیزات و اجرای محدود برخی امور از سوی نوسازی با یک پیمان کار و عدم تحقق اهداف مورد انتظار پروژه مهر 3- پراکندگی منطقه و مشکل سرویس دهی وتأمین اعتبار سرویس و انعقاد قرداد ماهانه با رانندگان 4- محدودیت رشته تحصیلی  متناسب با علایق و استعداد های دانش آموزان 5- عدم وجود منابع مالی  بومی و محلی و کمبود کمک های خیریه و مردمی 6- دغدغه تأمین هزینه کنتور گاز و لوله کشی و گاز رسانی و سوخت مدارس 7- مشکل بدهی و تأمین مواد غذایی برای راه اندازی مدارس شبانه روزی 8- عدم وجود تسهیلات و مزایای شغلی برای شاغلین با سابقه بالای خدمت در منطقه محروم جهت ادامه اشتغال و وجود تمایلات مستمر و مسری نیروهای بومی وغیر بومی برای گریز از منطقه و تبعات ناشی از آن.

وی گفت: اجلاس متمرکز و عمومی رؤسا فرصت مغتنمی برای توجیه و تبیین برنامه ها و آشنایی مدیران با راهبردهای کلان و اهداف مورد نظر حوزه های چندگانه آموزش و پرورش است.

رئيس آموزش و پرورش طارم سفلي ابراز کرد: از نظر محتوایی و طرح و برنامه های مورد نظر وزارت و وزیر محترم و مفاد سند تحول عملکرد آموزش وپرورش مناسب است لیکن با وجود تلاش های صورت گرفته برای افزایش بودجه و اعتبار و تأمین نیروی تخصصی و جلب رضایتمندی شغلی و ارتقاء منزلت و معیشت معلمان و کارکنان اداری این دستگاه به ویژه در نواحی و مناطق غیر برخوردار و محروم نیاز به توجه  مؤثر و بیشتری دارد.

اله بخشي گفت: مهمترين اقدامات انجام شده در آموزش وپرورش شهرستان  1- نوسازی ومقاوم سازی مدرسه ابتدایی نواب ارکن کرد 2- مدرسه ابتدایی در حال احداث روستای اردک 3- گاز رسانی موردی به مدارس روستایی منطقه (در حال استمرار) 4- مقاوم سازی دبیرستان شبانه روزی وکاردانش شهید مطهری کلج می باشد.

اجلاس رؤسا فرصت مغتنمی برای توجیه و تبیین برنامه ها و آشنایی مدیران با راهبردهای کلان وزارتخانه است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پرويز اله بخشي در حاشیه سی و سومین اجلاس سالانه رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در سالن اجلاس سران برگزار می­شود، مشکلات آموزش و پرورش شهرستان را اینگونه برشمرد:

1- تقاضای انتقالی قابل توجه سالانه از منطقه محروم و نیاز مبرم به تأمین نیروی انسانی تخصصی در کادر آموزشی و اجرایی  مدارس و ضرورت پشتیبانی سیستمی ادارات و مناطق  غیر برخوردار2 – کمبود بودجه واعتبار امور آموزشی و پرورشی و زیر ساختاری و تعمیرات و تجهیزات و اجرای محدود برخی امور از سوی نوسازی با یک پیمان کار و عدم تحقق اهداف مورد انتظار پروژه مهر 3- پراکندگی منطقه و مشکل سرویس دهی وتأمین اعتبار سرویس و انعقاد قرداد ماهانه با رانندگان 4- محدودیت رشته تحصیلی  متناسب با علایق و استعداد های دانش آموزان 5- عدم وجود منابع مالی  بومی و محلی و کمبود کمک های خیریه و مردمی 6- دغدغه تأمین هزینه کنتور گاز و لوله کشی و گاز رسانی و سوخت مدارس 7- مشکل بدهی و تأمین مواد غذایی برای راه اندازی مدارس شبانه روزی 8- عدم وجود تسهیلات و مزایای شغلی برای شاغلین با سابقه بالای خدمت در منطقه محروم جهت ادامه اشتغال و وجود تمایلات مستمر و مسری نیروهای بومی وغیر بومی برای گریز از منطقه و تبعات ناشی از آن.

وی گفت: اجلاس متمرکز و عمومی رؤسا فرصت مغتنمی برای توجیه و تبیین برنامه ها و آشنایی مدیران با راهبردهای کلان و اهداف مورد نظر حوزه های چندگانه آموزش و پرورش است.

رئيس آموزش و پرورش طارم سفلي ابراز کرد: از نظر محتوایی و طرح و برنامه های مورد نظر وزارت و وزیر محترم و مفاد سند تحول عملکرد آموزش وپرورش مناسب است لیکن با وجود تلاش های صورت گرفته برای افزایش بودجه و اعتبار و تأمین نیروی تخصصی و جلب رضایتمندی شغلی و ارتقاء منزلت و معیشت معلمان و کارکنان اداری این دستگاه به ویژه در نواحی و مناطق غیر برخوردار و محروم نیاز به توجه  مؤثر و بیشتری دارد.

اله بخشي گفت: مهمترين اقدامات انجام شده در آموزش وپرورش شهرستان  1- نوسازی ومقاوم سازی مدرسه ابتدایی نواب ارکن کرد 2- مدرسه ابتدایی در حال احداث روستای اردک 3- گاز رسانی موردی به مدارس روستایی منطقه (در حال استمرار) 4- مقاوم سازی دبیرستان شبانه روزی وکاردانش شهید مطهری کلج می باشد.

اجلاس رؤسا فرصت مغتنمی برای توجیه و تبیین برنامه ها و آشنایی مدیران با راهبردهای کلان وزارتخانه است

Related Posts

Written By: