آیت‌الله سبحانی: ترکیب‌بند عاشورایی گرمارودی بر تارک شعر فارسی می‌درخشد/ خرمشاهی: توفیق خواندن نهج‌البلاغه را با ترجمه گرمارودی پیدا کردم/ درخواست موسوی گرمارودی از امیرالمومنین
description

آیت‌الله سبحانی: ترکیب‌بند عاشورایی گرمارودی بر تارک شعر فارسی می‌درخشد/ خرمشاهی: توفیق خواندن نهج‌البلاغه را با ترجمه گرمارودی پیدا کردم/ درخواست موسوی گرمارودی از امیرالمومنین

آیت‌الله سبحانی: ترکیب‌بند عاشورایی گرمارودی بر تارک شعر فارسی می‌درخشد/ خرمشاهی: توفیق خواندن نهج‌البلاغه را با ترجمه گرمارودی پیدا کردم/ …