شورای دانش آموزي بهترین فرصت براي تربیت سیاسی اجتماعي دانش آموزان است

شورای دانش آموزي بهترین فرصت براي تربیت سیاسی اجتماعي دانش آموزان است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کمرئی در مراسم نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی مدارس کشور که به طور نمادین در دبیرستان نمونه پسرانه عبدالحسین زمانی منطقه 19 برگزار شد، با اشاره به اهمیت شوراهای دانش‌آموزی در مدارس، اظهار كرد: شاید در میان ارکان مدرسه، بهترین رکنی که برای مهم‌ترین گروه هدف، دارای ارزش زیادی است، همین شورای دانش‌آموزی مدارس است

وی ادامه داد: همه تلاش‌ها معطوف به دانش‌آموزان است و شورای دانش‌آموزی به عنوان تشکل صنفی است که به دانش‌آموزان اختصاص داشته و منحصر به فرد است و برای آن، آیین‌نامه‌هایی پیش‌بینی شده و مسئولیت تعیین شده است

کمرئی افزود: این رکن شورا برای دانش‌آموزان فرصت است و اولین جایی است که دانش‌آموزان در عرصه اجتماعی می‌توانند وارد شده و انتخاب کرده یا انتخاب شوند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به روند برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی یادآور شد: گروهی خود را کاندید می‌کنند و کسانی که توان نمایندگی از جانب دیگر دانش‌آموزان را دارند، آماده می‌شوند و براساس ملاک‌هایی تعیین صلاحیت شده، خود را معرفی و تبلیغ می‌کنند و دیگران آنها را انتخاب می‌کنند

وی اضافه کرد: دانش‌آموزی که اعلام آمادگی کرده است، در حقیقت اعلام می‌کند توان انجام این کار را دارد و می‌تواند نماینده دانش‌آموزان دیگر در مدرسه باشد و نسبت به مسائل و مشکلات آنها آگاهی داشته و در تصمیم‌گیری‌ها به مدیر مدرسه کمک کند

کمرئی با تأکید بر اینکه این کار سختی برای دانش‌آموزان است که چگونه از بین تعداد زیاد نامزدها فرد بهتری را انتخاب کنند، گفت: دانش‌آموزان بر اساس تعداد مدارس از بین نامزدها، 5، 7 و تا 15 نفر را انتخاب می‌کنند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با برشمردن راه‌های شناسایی کاندیدای اصلح توسط دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: باید بدانیم که این فرد قبلاً چه کارهایی انجام داده است و باید به دوستان او نگاه کنیم که آیا دانش آموز سالم و مؤدبی هست یا خیر

وی تأکید کرد: مهم این است که با فکر و شناختن، رأی دهیم که اگر این کار صورت نگیرد، انتخاب، انتخاب کوری می‌شود و بدون هیچ مبنایی رأی داده‌ایم و نتیجه خوبی نخواهیم گرفت

کمرئی با اشاره به نقش معلمان و مدیران در شورای دانش‌آموزی بیان داشت: شورای مدرسه بهترین فرصت تربیت در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی است و از میان فرایندهای مختلف جامعه‌پذیری دانش‌آموز که هنجارهای اجتماعی را یاد می‌گیرند، بهترین فرصت در همین تشکل‌های دانش‌آموزی است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: برخورد ظاهری و سطحی از این فرصت‌ها باعث می‌شود که دانش‌آموز بعد از 12 سال تحصیل از هنجارها و مشارکت‌های اجتماعی بهره‌ای نبرده و نتیجه قابل قبولی نگیرد

وی عنوان کرد: اگر به موضوع شورای مدرسه توجه کنیم و اجازه تبلیغ صحیح را به دانش‌آموزان دهیم و گفت‌وگو و مناظره را ایجاد کنیم، باعث پیوند اتفاقات داخل در بیرون مدرسه می‌شویم

کمرئی تأکید کرد: اگر مدرسه این فرصت را جدی بگیرد و علاوه بر آن، تعداد مشخصی کمیته‌های متعدد را زیر نظر این شورا تشکیل دهد، هر کدام از دانش‌آموزان می‌توانند در کمیته‌های آموزشی، تعاون و محیط زیست و شکل‌گیری آنها نقش داشته و پیرامون مسائل خود نظر دهند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر پیام شورای دانش‌آموزی را خوب دریافت کنیم، آنها را در آموزش و پرورش مشارکت می‌دهیم، تصریح کرد: این فرصت، فرصت طلایی است که اثر را نه تنها در کلاس درس و برنامه درسی ملی، بلکه در جریان فعالیت‌های گروهی و فضاهای غیررسمی که ایجاد می‌کنیم، شاهد خواهیم بود و تأثیر آن بیشتر از برنامه‌های کلیشه‌ای و در ساعت درسی خواهد بود

شورای دانش آموزي بهترین فرصت براي تربیت سیاسی اجتماعي دانش آموزان است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کمرئی در مراسم نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی مدارس کشور که به طور نمادین در دبیرستان نمونه پسرانه عبدالحسین زمانی منطقه 19 برگزار شد، با اشاره به اهمیت شوراهای دانش‌آموزی در مدارس، اظهار كرد: شاید در میان ارکان مدرسه، بهترین رکنی که برای مهم‌ترین گروه هدف، دارای ارزش زیادی است، همین شورای دانش‌آموزی مدارس است

وی ادامه داد: همه تلاش‌ها معطوف به دانش‌آموزان است و شورای دانش‌آموزی به عنوان تشکل صنفی است که به دانش‌آموزان اختصاص داشته و منحصر به فرد است و برای آن، آیین‌نامه‌هایی پیش‌بینی شده و مسئولیت تعیین شده است

کمرئی افزود: این رکن شورا برای دانش‌آموزان فرصت است و اولین جایی است که دانش‌آموزان در عرصه اجتماعی می‌توانند وارد شده و انتخاب کرده یا انتخاب شوند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به روند برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی یادآور شد: گروهی خود را کاندید می‌کنند و کسانی که توان نمایندگی از جانب دیگر دانش‌آموزان را دارند، آماده می‌شوند و براساس ملاک‌هایی تعیین صلاحیت شده، خود را معرفی و تبلیغ می‌کنند و دیگران آنها را انتخاب می‌کنند

وی اضافه کرد: دانش‌آموزی که اعلام آمادگی کرده است، در حقیقت اعلام می‌کند توان انجام این کار را دارد و می‌تواند نماینده دانش‌آموزان دیگر در مدرسه باشد و نسبت به مسائل و مشکلات آنها آگاهی داشته و در تصمیم‌گیری‌ها به مدیر مدرسه کمک کند

کمرئی با تأکید بر اینکه این کار سختی برای دانش‌آموزان است که چگونه از بین تعداد زیاد نامزدها فرد بهتری را انتخاب کنند، گفت: دانش‌آموزان بر اساس تعداد مدارس از بین نامزدها، 5، 7 و تا 15 نفر را انتخاب می‌کنند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با برشمردن راه‌های شناسایی کاندیدای اصلح توسط دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: باید بدانیم که این فرد قبلاً چه کارهایی انجام داده است و باید به دوستان او نگاه کنیم که آیا دانش آموز سالم و مؤدبی هست یا خیر

وی تأکید کرد: مهم این است که با فکر و شناختن، رأی دهیم که اگر این کار صورت نگیرد، انتخاب، انتخاب کوری می‌شود و بدون هیچ مبنایی رأی داده‌ایم و نتیجه خوبی نخواهیم گرفت

کمرئی با اشاره به نقش معلمان و مدیران در شورای دانش‌آموزی بیان داشت: شورای مدرسه بهترین فرصت تربیت در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی است و از میان فرایندهای مختلف جامعه‌پذیری دانش‌آموز که هنجارهای اجتماعی را یاد می‌گیرند، بهترین فرصت در همین تشکل‌های دانش‌آموزی است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: برخورد ظاهری و سطحی از این فرصت‌ها باعث می‌شود که دانش‌آموز بعد از 12 سال تحصیل از هنجارها و مشارکت‌های اجتماعی بهره‌ای نبرده و نتیجه قابل قبولی نگیرد

وی عنوان کرد: اگر به موضوع شورای مدرسه توجه کنیم و اجازه تبلیغ صحیح را به دانش‌آموزان دهیم و گفت‌وگو و مناظره را ایجاد کنیم، باعث پیوند اتفاقات داخل در بیرون مدرسه می‌شویم

کمرئی تأکید کرد: اگر مدرسه این فرصت را جدی بگیرد و علاوه بر آن، تعداد مشخصی کمیته‌های متعدد را زیر نظر این شورا تشکیل دهد، هر کدام از دانش‌آموزان می‌توانند در کمیته‌های آموزشی، تعاون و محیط زیست و شکل‌گیری آنها نقش داشته و پیرامون مسائل خود نظر دهند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر پیام شورای دانش‌آموزی را خوب دریافت کنیم، آنها را در آموزش و پرورش مشارکت می‌دهیم، تصریح کرد: این فرصت، فرصت طلایی است که اثر را نه تنها در کلاس درس و برنامه درسی ملی، بلکه در جریان فعالیت‌های گروهی و فضاهای غیررسمی که ایجاد می‌کنیم، شاهد خواهیم بود و تأثیر آن بیشتر از برنامه‌های کلیشه‌ای و در ساعت درسی خواهد بود

شورای دانش آموزي بهترین فرصت براي تربیت سیاسی اجتماعي دانش آموزان است

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author