جذب 5هزارو348 سواد آموز استاني در دوره های مختلف سوادآموزی

جذب 5هزارو348 سواد آموز استاني در دوره های مختلف سوادآموزی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدي حاجتي گفت: درسال جاری با همت فعالان عرصه سوادآموزی در استان، بالغ بر 5هزارو348 نفر سوادآموز در دوره های سوادآموزی، تحکیم سواد و انتقال تحت پوشش قرار گرفته اند که قریب به اتفاق آن از طریق بخش غیردولتی و تشکل های مردم نهاد بوده است.

مديرکل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: یکی از راه های مبارزه با بی سوادی، آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان است که در این راستا طرح آموزش 4هزارو99 اولیای بی سواد دانش آموزان در حال اجرا است.

وی گفت: به رغم تلاشهای معاونت سوادآموزی آمار بی سوادی استان در رده سنی 10 تا 49 سال حدود 14 هزار نفر است که بخشی از آن به علت عدم ورود دانش آموزان به چرخه آموزش و  یا خروج زودهنگام برخی از آنها از گردونه  تعلیم و تربیت رسمی است.

حاجتي با اشاره به لزوم بهبود توانایی ها و تقویت مهارتهای اساسی دانش آموزان اضافه کرد: مراکز یادگیری و محلی در شهرهای تالش، فومن، رشت و آستانه اشرفیه تشکیل می شود.

جذب 5هزارو348 سواد آموز استاني در دوره های مختلف سوادآموزی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدي حاجتي گفت: درسال جاری با همت فعالان عرصه سوادآموزی در استان، بالغ بر 5هزارو348 نفر سوادآموز در دوره های سوادآموزی، تحکیم سواد و انتقال تحت پوشش قرار گرفته اند که قریب به اتفاق آن از طریق بخش غیردولتی و تشکل های مردم نهاد بوده است.

مديرکل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: یکی از راه های مبارزه با بی سوادی، آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان است که در این راستا طرح آموزش 4هزارو99 اولیای بی سواد دانش آموزان در حال اجرا است.

وی گفت: به رغم تلاشهای معاونت سوادآموزی آمار بی سوادی استان در رده سنی 10 تا 49 سال حدود 14 هزار نفر است که بخشی از آن به علت عدم ورود دانش آموزان به چرخه آموزش و  یا خروج زودهنگام برخی از آنها از گردونه  تعلیم و تربیت رسمی است.

حاجتي با اشاره به لزوم بهبود توانایی ها و تقویت مهارتهای اساسی دانش آموزان اضافه کرد: مراکز یادگیری و محلی در شهرهای تالش، فومن، رشت و آستانه اشرفیه تشکیل می شود.

جذب 5هزارو348 سواد آموز استاني در دوره های مختلف سوادآموزی

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author