توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم در برنامه‌های فرهنگی به ويژه دختران در اولویت قراردارد

توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم در برنامه‌های فرهنگی به ويژه دختران در اولویت قراردارد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي وفرهنگي، عصرديروز حمیدرضا کفاش در اختتامیه اردوی ملی دانش‌آموزان دختر مناطق مرزی کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد با بیان اینکه اردوهای دانش‌‌آموزان مناطق مرزی و عشایر در سال‌های اخیر احیا شده است، اظهار داشت: اردوی دانش‌‌آموزان روستایی و عشایری نیز برگزار خواهد شد.

وی توسعه عدالت آموزشی و پرورشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به این اصل باید امکانات برای مناطق مرحوم بیشتر در نظر گرفته شود و دانش‌آموزان این مناطق در برنامه‌های فرهنگی و پرورشی در اولویت قرار گیرند.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش دختران را تربیت‌کننده نسل آینده دانست و افزود: اولویت‌ها در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی ویژه دختران خواهد بود و در نظر داریم سهمیه دختران بیشتر دیده شود.

کفاش تصريح كرد: درسال آينده  6 اردو ویژه دانش‌آموزان مناطق مرزی، عشایری و روستایی با گستردگی و عظمت بیشتر برگزارخواهدشد.

توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم در برنامه‌های فرهنگی به ويژه دختران در اولویت قراردارد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي وفرهنگي، عصرديروز حمیدرضا کفاش در اختتامیه اردوی ملی دانش‌آموزان دختر مناطق مرزی کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد با بیان اینکه اردوهای دانش‌‌آموزان مناطق مرزی و عشایر در سال‌های اخیر احیا شده است، اظهار داشت: اردوی دانش‌‌آموزان روستایی و عشایری نیز برگزار خواهد شد.

وی توسعه عدالت آموزشی و پرورشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به این اصل باید امکانات برای مناطق مرحوم بیشتر در نظر گرفته شود و دانش‌آموزان این مناطق در برنامه‌های فرهنگی و پرورشی در اولویت قرار گیرند.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش دختران را تربیت‌کننده نسل آینده دانست و افزود: اولویت‌ها در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی ویژه دختران خواهد بود و در نظر داریم سهمیه دختران بیشتر دیده شود.

کفاش تصريح كرد: درسال آينده  6 اردو ویژه دانش‌آموزان مناطق مرزی، عشایری و روستایی با گستردگی و عظمت بیشتر برگزارخواهدشد.

توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم در برنامه‌های فرهنگی به ويژه دختران در اولویت قراردارد

خرید لینک

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author