توجه به اقتصاد آموزش و پرورش رشد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را به دنبال دارد

توجه به اقتصاد آموزش و پرورش رشد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را به دنبال دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، سیدمحمد بطحایی درجلسه‌ی مشترک شورای معاونین استان و روسا و معاونین پشتیبانی شهرستان‌ها، نواحی و مناطق استان که در مجتمع میلاد نور همدان برگزار شد، با بیان این که اقتصاد آموزش و پرورش باید در کنار برنامه‌های تربیتی و پرورشی مد نظر قرارگیرد، اظهار کرد: آموزش و پرورش تأثیر فراوانی درتولید ناخالص ملی دارد.

بطحایی افزود: البته این امر مختص کشور ما نیست و کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان بالاست به این اقتصاد روی آورده‌اند.

بطحایی با بيان اين که  برداشت های متفاوتی از اقتصاد آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: از آنجایی که دستیابی به توسعه‌ی پایدار درگرو سرمایه‌گذاری جدی درحوزه آموزش و پرورش است، باید واقع بینانه دراین عرصه حرکت کنیم به گونه ای که تصمیمات در حوزه های مختلف با درنظرگرفتن ضرورت های اقتصادی و منابع مالی صورت گیرد.

  معاون توسعه‌ی مدیریت و پشتیبانی وزيرآموزش و پرورش افزایش بهره‌وری منابع را از دیگر نتایج توجه به اقتصاد آموزش و پرورش  دانست و خاطرنشان کرد:  توجه به اقتصاد آموزش و پرورش  درنهایت رشد وارتقای نظام تعلیم و تربیت را به دنبال دارد.

توجه به اقتصاد آموزش و پرورش رشد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را به دنبال دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، سیدمحمد بطحایی درجلسه‌ی مشترک شورای معاونین استان و روسا و معاونین پشتیبانی شهرستان‌ها، نواحی و مناطق استان که در مجتمع میلاد نور همدان برگزار شد، با بیان این که اقتصاد آموزش و پرورش باید در کنار برنامه‌های تربیتی و پرورشی مد نظر قرارگیرد، اظهار کرد: آموزش و پرورش تأثیر فراوانی درتولید ناخالص ملی دارد.

بطحایی افزود: البته این امر مختص کشور ما نیست و کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان بالاست به این اقتصاد روی آورده‌اند.

بطحایی با بيان اين که  برداشت های متفاوتی از اقتصاد آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: از آنجایی که دستیابی به توسعه‌ی پایدار درگرو سرمایه‌گذاری جدی درحوزه آموزش و پرورش است، باید واقع بینانه دراین عرصه حرکت کنیم به گونه ای که تصمیمات در حوزه های مختلف با درنظرگرفتن ضرورت های اقتصادی و منابع مالی صورت گیرد.

  معاون توسعه‌ی مدیریت و پشتیبانی وزيرآموزش و پرورش افزایش بهره‌وری منابع را از دیگر نتایج توجه به اقتصاد آموزش و پرورش  دانست و خاطرنشان کرد:  توجه به اقتصاد آموزش و پرورش  درنهایت رشد وارتقای نظام تعلیم و تربیت را به دنبال دارد.

توجه به اقتصاد آموزش و پرورش رشد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را به دنبال دارد

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author