تقویت هنرستانها موجب شکوفا يي كشورخواهد شد

تقویت هنرستانها موجب شکوفا يي كشورخواهد شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازخراسان شمالی، محمد رضا صالحی درآیین آغاز سال تحصيلي 96-95 در دبیرستان محمودیه بجنورد افزود: با تغییر الگوی نیرو کار از شکل مثلثی به استوانه ای برای تقویت نیروی نیمه ماهر در جامعه بایستی به سمت ایجاد هنرستانها ومراکز فنی وحرفه ای باشیم.

وی افزود: برای رسیدن به اقتصادی پویا لازم است تا به هنرستان ها توجه بیشتری شود و ذهن دانش آموزان را با فن و خلاقیت شکوفا کنیم.

صالحی در ادامه با تاکید بر جذب خیرین در امر مدرسه سازی گفت: خوشحال هستم که 25 درصد از مدارسی که امسال در استان ساخته شده توسط خیرین بوده است و این نشان از همت تلاشگران در این عرصه را دارد.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ادامه داد:عزت وافتخار ما این است که تعیین کننده مسائل خودمان هستیم و ادامه داد:در خط اعتدال وتعادل حرکت کنیم تا ایران اسلامی رشد کند.

تقویت هنرستانها موجب شکوفا يي كشورخواهد شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازخراسان شمالی، محمد رضا صالحی درآیین آغاز سال تحصيلي 96-95 در دبیرستان محمودیه بجنورد افزود: با تغییر الگوی نیرو کار از شکل مثلثی به استوانه ای برای تقویت نیروی نیمه ماهر در جامعه بایستی به سمت ایجاد هنرستانها ومراکز فنی وحرفه ای باشیم.

وی افزود: برای رسیدن به اقتصادی پویا لازم است تا به هنرستان ها توجه بیشتری شود و ذهن دانش آموزان را با فن و خلاقیت شکوفا کنیم.

صالحی در ادامه با تاکید بر جذب خیرین در امر مدرسه سازی گفت: خوشحال هستم که 25 درصد از مدارسی که امسال در استان ساخته شده توسط خیرین بوده است و این نشان از همت تلاشگران در این عرصه را دارد.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ادامه داد:عزت وافتخار ما این است که تعیین کننده مسائل خودمان هستیم و ادامه داد:در خط اعتدال وتعادل حرکت کنیم تا ایران اسلامی رشد کند.

تقویت هنرستانها موجب شکوفا يي كشورخواهد شد

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author