تربيت متوازن وهمه جانبه مطابق سندتحول بنيادين، راه موثر باآسيب‌هاي اجتماعي است

تربيت متوازن وهمه جانبه مطابق سندتحول بنيادين، راه موثر باآسيب‌هاي اجتماعي است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل پيام علي اصغرفاني به شرح زيراست:

دانش آموزان گرامی ، والدین عزیز ، همکاران ارجمند!

ما در عصری زندگی می کنیم که خطرات زیادی ، سلامتی ما را تهدید می کند. این خطرات ، تنها بیماری ها نیستند ، بلکه خطرات گوناگونی را شامل می شوند که هویت و شخصیت ما را تهدید کنند و آینده ما و جامعه و فرهنگ مان را نشانه گرفته اند.

آسیب های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر ، از جمله تهدیدهایی هستند که بویژه هویت و سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را تهدید می کنند و غفلت از آن ها و ناتوانایی برای مواجهه موثر با آن ها ،  پیامدهای زیانباری را به همراه دارد.

عزیزان !

برای مواجهه موثر با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر تهدید کننده کودکان و نوجوانان ، فراتر از کوشش هایی که باید برای تربیت متوازن و همه جانبه کودکان ، مطابق سند تحول بنیادین ، باید صورت گیرد ، همچنین علاوه برتلاش هایی که برای بهبود و ارتقاء مهارت های فرزندپروری ، شیوه های ارتباط موثر با دانش آموزان ، کاهش زمینه های استرس و اضطراب و ارتقاي سطح سلامت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان ، متناسب سازی استانداردهای مدرسه و مدیریت آموزشگاهی با رویکردهای پیشگیرانه صورت گیرد ،  در عین حال ، همه ما باید بکوشیم تا کودکان و نوجوانان ، مهارت های مراقبت از خود در برابر آسیب های اجتماعی را بیاموزند و بکار بگیرند.

دانش آموزان گرامی ، والدین عزیز ، همکاران ارجمند!

خطر آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر ، به اندازه ای اهمیت دارد که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر ضرورت انجام « اقدامات خارق العاده » در این زمینه تاکید فرموده اند ،  بر همین اساس ، وزارت آموزش و پرورش ، در چارچوب اجرای این رهنمود ، یکی از راه های انجام اقدامات خارق العاده را « گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی » می داند که از طریق آن می توان مبارزه با مصادیق گوناگون آسیب های اجتماعی ، از جمله مبارزه با موادمخدر و رفتارهای پرخطر را بعنوان یک  امر اجتماعی و البته «جهادی» ، تبدیل و ترویج نمود و جشنواره نوجوان سالم ، از مصادیق این راهکارها برای گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نیز اجتماعی ساختن مبارزه با موادمخدر و رفتارهای پرخطر است.

اکنون، جشنواره نوجوان سالم ، به پنجمین سال فعالیت خود رسیده است و طی سال های گذشته ، از رشد و شکوفایی ارزشمندی برخوردار بوده است ، بطوری که تنوع بخش های مختلف « خلاقیت های دانش آموزی » و نیز « ابتکارات مدرسه ای» و افزایش تعداد شرکت کنندگان جشنواره در بین دانش آموزان ، والدین و همکاران فرهنگی و رشد کمی و کیفی آثار ،  همچنین برگزاری نشست ها و مراسم باشکوه اختتامیه در سطح شهرستان ها و استان های سراسر کشور ، موجب شکل گیری ظرفیت ارزشمندی برای ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر شده است.

تربيت متوازن وهمه جانبه مطابق سندتحول بنيادين، راه موثر باآسيب‌هاي اجتماعي است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل پيام علي اصغرفاني به شرح زيراست:

دانش آموزان گرامی ، والدین عزیز ، همکاران ارجمند!

ما در عصری زندگی می کنیم که خطرات زیادی ، سلامتی ما را تهدید می کند. این خطرات ، تنها بیماری ها نیستند ، بلکه خطرات گوناگونی را شامل می شوند که هویت و شخصیت ما را تهدید کنند و آینده ما و جامعه و فرهنگ مان را نشانه گرفته اند.

آسیب های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر ، از جمله تهدیدهایی هستند که بویژه هویت و سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را تهدید می کنند و غفلت از آن ها و ناتوانایی برای مواجهه موثر با آن ها ،  پیامدهای زیانباری را به همراه دارد.

عزیزان !

برای مواجهه موثر با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر تهدید کننده کودکان و نوجوانان ، فراتر از کوشش هایی که باید برای تربیت متوازن و همه جانبه کودکان ، مطابق سند تحول بنیادین ، باید صورت گیرد ، همچنین علاوه برتلاش هایی که برای بهبود و ارتقاء مهارت های فرزندپروری ، شیوه های ارتباط موثر با دانش آموزان ، کاهش زمینه های استرس و اضطراب و ارتقاي سطح سلامت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان ، متناسب سازی استانداردهای مدرسه و مدیریت آموزشگاهی با رویکردهای پیشگیرانه صورت گیرد ،  در عین حال ، همه ما باید بکوشیم تا کودکان و نوجوانان ، مهارت های مراقبت از خود در برابر آسیب های اجتماعی را بیاموزند و بکار بگیرند.

دانش آموزان گرامی ، والدین عزیز ، همکاران ارجمند!

خطر آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر ، به اندازه ای اهمیت دارد که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر ضرورت انجام « اقدامات خارق العاده » در این زمینه تاکید فرموده اند ،  بر همین اساس ، وزارت آموزش و پرورش ، در چارچوب اجرای این رهنمود ، یکی از راه های انجام اقدامات خارق العاده را « گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی » می داند که از طریق آن می توان مبارزه با مصادیق گوناگون آسیب های اجتماعی ، از جمله مبارزه با موادمخدر و رفتارهای پرخطر را بعنوان یک  امر اجتماعی و البته «جهادی» ، تبدیل و ترویج نمود و جشنواره نوجوان سالم ، از مصادیق این راهکارها برای گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نیز اجتماعی ساختن مبارزه با موادمخدر و رفتارهای پرخطر است.

اکنون، جشنواره نوجوان سالم ، به پنجمین سال فعالیت خود رسیده است و طی سال های گذشته ، از رشد و شکوفایی ارزشمندی برخوردار بوده است ، بطوری که تنوع بخش های مختلف « خلاقیت های دانش آموزی » و نیز « ابتکارات مدرسه ای» و افزایش تعداد شرکت کنندگان جشنواره در بین دانش آموزان ، والدین و همکاران فرهنگی و رشد کمی و کیفی آثار ،  همچنین برگزاری نشست ها و مراسم باشکوه اختتامیه در سطح شهرستان ها و استان های سراسر کشور ، موجب شکل گیری ظرفیت ارزشمندی برای ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر شده است.

تربيت متوازن وهمه جانبه مطابق سندتحول بنيادين، راه موثر باآسيب‌هاي اجتماعي است

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author