اهدای 2هزار متر زمین به آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

اهدای 2هزار متر زمین به آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان وبلوچستان، محمد مهدی گرگیچ در اقدامی فرهنگی و خیر خواهانه ، زمینی به مساحت 2هزار متر مربع را به آموزش و پرورش استان اهدا كرد.

گرگیچ اظهارکرد : آموزش و پرورش استان در جهش بی سابقه ای قرار دارد و از آنجا که رشد همه جانبه این نهاد بدون کمک و همراهی مردم میسر نمی شود لازم است تا توسعه مشارکت در بین آحاد مختلف جامعه نهادینه شود .

وی مبنای توسعه هر جامعه ای را توسعه یافتگی نیروی انسانی دانست و تصریح کرد : توسعه یافتگی نیروی انسانی تنها از روال آموزش و پرورش می گذرد .

گفتنی است؛ توافق نامه ی واگذاری این زمین که با حضور مسئولان ارشد استان اهدا شد به امضای، استاندار ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر زاهدان و مدیر کل آموزش و پرورش  استان سیستان وبلوچستان رسیده است .

اهدای 2هزار متر زمین به آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان وبلوچستان، محمد مهدی گرگیچ در اقدامی فرهنگی و خیر خواهانه ، زمینی به مساحت 2هزار متر مربع را به آموزش و پرورش استان اهدا كرد.

گرگیچ اظهارکرد : آموزش و پرورش استان در جهش بی سابقه ای قرار دارد و از آنجا که رشد همه جانبه این نهاد بدون کمک و همراهی مردم میسر نمی شود لازم است تا توسعه مشارکت در بین آحاد مختلف جامعه نهادینه شود .

وی مبنای توسعه هر جامعه ای را توسعه یافتگی نیروی انسانی دانست و تصریح کرد : توسعه یافتگی نیروی انسانی تنها از روال آموزش و پرورش می گذرد .

گفتنی است؛ توافق نامه ی واگذاری این زمین که با حضور مسئولان ارشد استان اهدا شد به امضای، استاندار ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر زاهدان و مدیر کل آموزش و پرورش  استان سیستان وبلوچستان رسیده است .

اهدای 2هزار متر زمین به آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author